Pozvánka – OLD

19. celostátní
KONFERENCI BIOLOGICKÉ PSYCHIATRIE
s mezinárodní účastí
Luhačovice 12. – 15. června 2019

konferenci pořádá
Společnost pro biologickou psychiatrii
a Sekce biologické psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP
ve spolupráci s Kuffnerovým nadačním fondem

Libor Fára: HLAVA (1977 – 1982), asambláž, dřevo,  87 x 64 cm. Soukromá sbírka.

Tématické okruhy

Do odborného programu konference budou zařazeny otázky mechanismů účinků psychofarmak, prevence a léčby afektivních poruch, schizofrenie, organických poruch, závislostí, úzkostných a neurotických poruch, agrese a impulzivity, zobrazovacích a diagnostických metod, sexuálních dysfunkcí a deviací, neurochemie, neurobiologie a varia.

Původní práce autorů do 40 let mohou být oceněny.
Soutěžící nechť se navíc přihlásí na adrese hosak@lfhk.cuni.cz (kromě řádného přihlášení „Aktivní účasti“).