Organizační informace

Termín odeslání přihlášek

Vyplněné přihlášky zašlete do 31. května 2019 na organizační výbor kongresu. Potvrzení o registraci obdržíte i s Vaším přiděleným registračním číslem, které budete případně uvádět jako variabilní symbol. Platby posílejte až po obdržení Vašeho registračního čísla s přesným výpočtem ceny.

V případě, že máte sponzora, požádejte ho, aby nám včas písemně sdělil, že Vás bude sponzorovat a v jakém rozsahu.

Aktivní účast lékařů

Informace pro zájemce o aktivní účast jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Aktivní účast
Termín odeslání abstrakt do 31. března 2019. Po tomto termínu nebude možné abstrakta zařadit.

Kongresový poplatek

členové SBP při platbě předem 1000,- Kč
při platbě u registrace 1.200,- Kč
ostatní účastníci při platbě předem 1.800,- Kč
při platbě u registrace 2.000,- Kč
doprovodné osoby uhradí 700 Kč

Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

Způsob úhrady

Úhradu kongresového poplatku proveďte až po obdržení zvacího dopisu s přiděleným registračním číslem – Vaším variabilním symbolem, a to bankovním převodem nebo složenkou typu A na účet č. 35-7771110277/0100 u Komerční banky.

Certifikáty o účasti

Účast na celém odborném programu pro lékaře a lékařky je hodnocena kredity.