Informace pro účastníky

Konferenční poplatek (ceny vč. DPH):

člen SBP1.900,- Kč
nečlen SBP2.400,- Kč
student1.500,- Kč

Přihlášky zašlete do 5. června 2023 na adresu:
LHCM spol. s r.o., Solné 1055, 763 26 Luhačovice
Tel.: 604 281 825, e-mail: