Aktivní účast

Do 31. 3. 2023 je možno hlásit aktivní účast (sympozia, přednášky nezařazené do sympozia, postery, workshopy) na adresu .

První autoři do 40 let věku mohou přihlásit své sdělení (pouze vlastní výzkum, nikoliv souhrn, může to být přednáška nebo poster) do soutěže o nejlepší sdělení autorů do 40 let, na adresu .