Aktivní účast

V rámci aktivní účasti je možno přihlásit sympozium, workshop, přednášku nebo poster. Standardní délka sympozia či workshopu je 90 minut.
Přihlášky aktivní účasti zasílejte na adresu s uvedením jmen, příjmení a titulů všech autorů sdělení a jejich pracoviště, dále název sdělení, u sympozií uveďte rovněž jeho název a gestora sympozia.

Vzorový abstrakt

Maximální rozměry posteru jsou 140 cm na výšku a 75 cm na šířku.

Aktivní účast je možno hlásit do 31. března 2019.

Kdo požaduje tištěnou formu svého abstraktu (například z důvodu grantové podpory), nechť se obrátí přímo na nakladatelství TIGIS, časopis Psychiatrie.

Pokyny ke psaní abstrakt pro přednášející a autory posterů:

 • Text abstraktu ve formátu MS Word (doc) zašlete jako přílohu mailu na adresu
 • Organizační výbor konference si vyhrazuje právo na výběr příspěvků vhodných k publikaci a formy sdělení (přednáška, poster)
 • Termín odesláni abstrakt je 31. března 2019
 • Text v rozsahu nejvýše 4 stran (Word, typ písma Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5) v jazyce českém, slovenském nebo anglickém,
 • struktura textu je následující:
  • Název sdělení velkými písmeny česky (slovensky)
  • Název sdělení velkými písmeny anglicky
  • Jména a příjmení všech autorů bez titulů
  • Pracoviště všech autorů – úřední název, bez zkratek
  • Český (nebo slovenský) souhrn, klíčová slova v češtině (slovenštině)
  • Anglický souhrn, klíčová slova v angličtině
  • Text členěný obvyklým způsobem, dle zvyklostí časopisu Psychiatrie, nepoužívejte dělení slov, nepřikládejte obrazové ani grafické přílohy, může být vložena nejvýše jedna tabulka
  • Případné údaje o financování projektu
  • Nejvýše 10 citací, citace uvádět dle pokynů pro autory časopisu Psychiatrie
  • Za přehled literatury uveďte kontaktní adresu prvního autora včetně plného jména a příjmení, titulů, telefon, fax, e-mail