Pozvánka

19. celostání KONFERENCE BIOLOGICKÉ PSYCHIATRIE
s mezinárodní účastí

pořádaná
Společností pro biologickou psychiatrii
Sekcí biologické psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP
Kuffnerovým nadačním fondem

ve spolupráci s
Českou a slovenskou neurochemickou společností
Českou neuropsychofarmakologickou společností
Psychiatrickou klinikou Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové

„To nejlepší z biologické psychiatrie“

9. – 30. června 2021 se vzhledem k epidemiologické situaci uskuteční v digitální podobě

Informace k organizaci první digitální konference:

  • 7. června 2021 od společnosti Health communication obdržíte do emailu unikátní link, který bude sloužit pro přímý vstup do prostředí konference. Bude aktivní půl hodinu před oficiálním zahájením kongresu ve středu 9. června 2021 formou off-line.
  • Diskuze bude vedena formou e mailu, který bude vždy zveřejněn.
  • Veškeré příspěvky odborná i firemní sympozia, postery, budete moci zhlédnout ještě do 30. června 2021 na stejném unikátním linku, který obdržíte.
  • Po dobu celé konference budete mít možnost vstoupit do posterové sekce a do expozic partnerských firem.
  • Konference je zapsána v centrálním registru vzdělávacích akcí České lékařské komory pod číslem 101676 a je ohodnocena 10 kredity. Osvědčení získá každý účastník, který se alespoň jednou v průběhů konání akce (9. – 30. 6. 2021) přihlásí pomocí svého unikátního linku.