Odborný program

ZAHÁJENÍ KONFERENCE
Ladislav Hosák

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČNOSTI PRO BIOLOGICKOU PSYCHIATRII
Ladislav Hosák

BIOLOGICKÉ MARKERY DUŠEVNÍCH PORUCH
(Sympozium Společnosti pro biologickou psychiatrii)
Gestor: Ladislav Hosák

  • Příčiny duševních poruch – obecné aspekty Hosák L.
  • Jaké jsou rozdíly mezi parciálními dopaminovými agonisty? Masopust J.
  • Počty krevních elementů jako biomarkery duševních poruch Hubeňák J., Libiger J.

NEUROSTIMULACE V PRAXI
(Sympozium Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha)
Gestor: Martin Anders

  • Neurostimulační centrum 1. LF UK a VFN v Praze Anders M.
  • Manipulace záchvatovým prahem při ECT Buday J.
  • ECT: patří ke komunitní péči? Albrecht J.
  • rTMS: deprese a elektromagnetismus Albrecht J.
  • tDCS: vidina budoucnosti domácí stimulace Mareš T.
  • Realita využití DBS Anders M.