Program konference

Odborná sdělení

Hosák L.: Zahájení konference (10 minut)

Hosák L.: Valné shromáždění (10 minut)

Hosák L.: Zakončení konference (5 minut)

Sympozia (každé po 90 minutách)

Název: Biologické markery duševních poruch

(Sympozium Společnosti pro biologickou psychiatrii)

Gestor: Ladislav Hosák

 1. Hosák L.: Příčiny duševních poruch – obecné aspekty
 2. Masopust J.: Jaké jsou rozdíly mezi parciálními dopaminovými agonisty?
 3. Hubeňák J., Libiger J.: Počty krevních elementů jako biomarkery duševních poruch

Název: Neurostimulace v praxi

(Sympozium Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha)

Gestor: Martin Anders

 1. Anders M.: Neurostimulační centrum 1. LF UK a VFN v Praze
 2. Buday J.: Manipulace záchvatovým prahem při ECT
 3. Albrecht J.: ECT: patří ke komunitní péči?
 4. Albrecht J.: rTMS: deprese a elektromagnetismus
 5. Mareš T.: tDCS: vidina budoucnosti domácí stimulace
 6. Anders M.: Realita využití DBS

Název: Využití nových poznatků o prvních epizodách schizofrenie – reálná možnost? 

(Sympozium Sekce biologické psychiatrie PS ČLS JEP)

Gestor: Libor Ustohal

 1. Ustohal L., Hlaváčová N., Obdržálková M., Mayerová M., Ježová D.: Neuroendokrinologie prvních epizod schizofrenie 
 2. Kotolová H., Hammer T., Karpíšek M., Ustohal L.: Adipokiny v patogenezi metabolických poruch u pacientů se schizofrenií 
 3. Češková E.: Léčba prvních epizod schizofrenie – současné poznatky 
 4. Mayerová M., Horská K., Ustohal L.: Klozapin u prvních epizod schizofrenie 

Název: Neurobiologie duševních poruch

(Sympozium České neuropsychofarmakologické společnosti)

Gestor: Tomáš Kašpárek

 1. Doubek P.: Chronobiologické modely vzniku, průběhu a přetrvávání duševních onemocnění
 2. Kašpárek T.: Neurovývojové modely schizofrenie a dysregulace dopaminového systému
 3. Horáček J.: Animální a humánní farmakologické modely schizofrenie
 4. Ježová D., Hlaváčová N. Izáková Ľ.: Majú animálne modely psychických porúch iný význam než len pre testovanie účinkov psychofarmak? – klinicko-experimentálny prístup

Název: Násilí a suicidalita

(Sympozium Psychiatrické kliniky LF UK a FN v Plzni)

Gestor: Jan Vevera

 1. Drozenová M., Roubalová R., Vevera J.: Vliv mikrobiomu na impulsivně agresivní chování
 2. Vevera J., Bezdíček O., Nichtová A.: Přičiny  násilí u pacientů s psychózou
 3. Volavka J., Mladá K., Látalová K., Vevera J.: Vliv napadení na psychiatrickou hospitalizovanost lidí s vážným duševním onemocněním
 4. Kasal A., Kuklová M., Formánek T.: Sebevražedné myšlenky a jednání u osob s a bez psychiatrické komorbidity před a v průběhu pandemie COVID-19